مراکز آموزشی کلان منطقه ۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

پست الکترونیک

پست الکترونیک