برگزاری جلسه رصد و پایش عملکرد کلان منطقه ۷

در روز سه شنبه مورخ ۲۲ مهر ماه جلسه رصد و پایش عملکرد کلان منطقه ۷ با حضور مقامات وزارت متبوع، روسا و معاونین محترم آموزشی کلان منطقه ۷ برگزار گردید. در این نشست چالش­ها و فرصت­های موجود در حوزه بسته­ های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. از جمله نکات مورد تأکید در این جلسه ارائه گزارش­های مرتبط با مأموریت­های ویژه کلان منطقه ۷ و بسته­ های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی بود.

جلسه مجازی شورای معاونین کلان منطقه۷

در روز سه‌شنبه مورخ ۱۱ شهریور ماه ۹۹ جلسه‌ای به صورت مجازی با حضور معاونین آموزشی، مدیران EDC ، مسئولین اجرایی طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی برگزار گردید.

ارزیابی بیرونی اعتباربخشی آموزشی دانشگاه شهید صدوقی یزد

در راستای اقدامات محور اعتباربخشی موسسات آموزشی – درمانی از بسته اعتباربخشی و اقدام انجام ارزیابی درون منطقه ای در روز یکشنبه ۲۹ دی ماه تیم ارزیابان کلان منطقه ۷ از مراکز آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی یزد بازدید نمودند.در ابتدا  جلسه معارفه در دفتر معاونت آموزشی و با حضور تیم ارزیاب کلان منطقه ۷ و معاون أموزشی, مسئول اعتباربخشی بیمارستانها دکتر توانگر و معاون اجرایی حوزه معاونت آموزشی دکتر دادبین پور شروع و سپس از بیمارستان های محمد صادق افشار و شهید صدوقی بازدید بعمل آمد:
در این ارزیابی از امکانات و تجهیزات آموزشی و اورژانس ها و دپارتمان دو بیمارستان بازدید شد.
همچنین به بررسی مستندات سنجه های اعتباربخشی بیمارستانی_مصاحبه با اعضا هیات علمی_مصاحبه با فراگیران پرداخته شد.

 

دور سوم ارزیابی کیفی کلان منطقه ۷ در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ جلسه ارزیابی کیفی کلان منطقه ۷ در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با حضور ارزیابان کلان منطقه ۱۰، معاونین آموزشی، مسئولین اجرایی و مسئولین بسته‌های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی برگزار گردید. در این جلسه اقدامات انجام شده هر بسته در کلان منطقه گزارش داده شد.

برگزاری شورای معاونین آموزشی کلان منطقه ۷ در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

در راستای برگزاری جلسات ادواری شورای معاونین آموزشی کلان منطقه ۷، کارگروه‌های تخصصی بسته‌های طرح تحول با حضور دست اندرکاران اجرای این طرح در سطح کلان منطقه برگزار گردید.شرکت‌کنندگان در  ۱۲ کارگروه تخصصی بسته‌های طرح تحول، ضمن بررسی روند اجرای مصوبات نشست جلسات اخیر مصوباتی در راستای محورهای اجرائی بسته‌های طرح تحول نیز داشتند.به موازات جلسه کارگروها،  در جلسه شورای معاونین آموزشی کلان منطقه موضوع پیش‌نویس آیین‌نامه تشویقی اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی فعال در آموزش پاسخگو و شیوه‌نامه تشویق اساتید مشغول به تحصیل  در آموزش پزشکی مجازی، طرح و بررسی گردید. شایان ذکر است جناب آقای دکتر اصغری هماهنگ¬کننده محترم کلان منطقه ۷ نیز در این جلسه حضور داشتند.

برگزاری شورای معاونین آموزشی کلان منطقه ۷ در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در راستای برگزاری جلسات ادواری شورای معاونین آموزشی کلان منطقه ۷، روز پنجشنبه مورخ ۷ آذر ۹۸ جلسه شورای معاونین آموزشی کلان منطقه ۷ در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با حضور معاونین آموزشی، و مسئولین اجرایی طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی برگزار گردید. در این جلسه موضوع  سند توسعه متوازن آموزش عالی سلامت ، ارزیابی کیفی کلان منطقه و نحوه هماهنگی های لازم در منطقه، گرانت-های پژوهشی و آیین نامه پایان نامه های محصول محور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

برگزاری جلسه مرجعیت و آینده نگاری دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد

در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸ با حضور خانم ها دکتر مهشید بکایی,دکتر زهره رهایی و اقای دکتر محمد حسین زارع زاده در توسعه علوم مامایی یکی از ماموریت ویژه های دانشگاه  جلسه مرجعیت و آینده نگاری برگزار شد در این جلسه نظرات خبرگان برای جمع بندی در کار تحقیقاتی در زمینه آینده نگاری توسعه علوم مامایی بحث و تبادل نظر شد.

برگزاری جلسه شورای عالی اخلاق دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد

کمیته اخلاق حرفه ای دانشگاه با حضور دکتر مهرپرورو معاون آموزشی، دکتر دهقان، دکتر تبریزی زاده، دکتر حسین زارع، دکتر محمد حسین داوری، دکتر وکیلی، خانم سرهانی ، خانم کلاهدوزان ، دکتر بهناز انجذاب و زارع زاده در دفتر معاونت آموزشی در تاریخ ۹۸/۸/۲۱تشکیل شد و موارد ذیل تصویب شد.
در ابتدا دکتر مهرپرور بر لزوم تشکیل کمیته اخلاق در دانشکدها جهت تصمیمات موارد اخلاقی ، کارگاه های اخلاق دانشجویی ، کارمندان و اساتید تشکیل شود
سپس خانم دکتر بهناز انجذاب متن فرم برائت و رضایت حاصل از نشست هم اندیشی اخلاق دانشکده پرستاری و مامایی با اساتید دانشگاه یزد را خوانده و متن فرم مورد بحث قرار گرفت
۳-مقرر گردید متن اصلاح شده و سپس به آقای دکتر عباس السادات حسینی جهت تائید ارسال شود و سپس به کلان منطقه و مسئول اعتلای اخلاق حرفه ای و وزارتخانه ارسال شود.
۴- مقرر گردید فرم تعهد اخلاق حرفه ای از معاونت دانشجویی به معاونت آموزشی ارسال تا برای اجرای تعهد به معاونین آموزشی بیمارستانهای درمانی آموزشی ارسال شود.

 

برگزاری جلسه تدوین برنامه آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه

در این جلسه,که با حضور دکتر مهرپرور ، دکتر احرامپوش، دکتر اعظم قانعی، دکتر حاجی مقصودی، دکتر حسن جعفری ،دکتر کشمیری ،دکتر خلاصه زاده ، دکتر جوادی در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۸ و در محل دفتر معاونت آموزشی تشکیل شد. نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی  پزشکان عمومی نشان داد که بالاترین میانگین مواجهه بیمار در زمینه های  روانپزشکی-اورژانس های بالغین و گوارش در استان یزد را داشت. در این راستا مسئولان سه گروه آموزشی پیشنهادات برنامه های آموزشی متعددی ارائه دادند، مقرر گردید جهت اجرای بهتر تدوین برنامه نیازسنجی آموزشی موضوع در گروه آموزشی خود مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد و پیشنهادات خود را جهت اجرای تدوین برنامه اموزشی به معاونت ارسال کنند.

حضور معاون آموزشی وزارت بهداشت در نشست دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه هفت آمایشی کشور در اصفهان

نشست کلان منطقه هفت آمایشی نظام آموزش عالی سلامت در اصفهان امروز با حضور معاون آموزشی و جمعی از مدیران حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت تشکیل شد.
این جلسه  پیرامون اقدامات، دستاوردها و چالشهای بسته های طرح تحول آموزش  با حضور روسا و معاونین آموزشی دانشگاه ها و مسولان بسته های تحول منطقه هفت آمایشی  کشور شامل دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، یزد، کاشان و شهرکرد برگزار شد.

صفحه‌ها

اشتراک در دبیرخانه منطقه هفت آمایش سلامت RSS
 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

پست الکترونیک

پست الکترونیک