تشکیل دومین جلسه شورای مشورتی کلان منطقه ۷ آمایشی

به دنبال تصویب سند توسعه متوازن آموزش عالی نظام سلامت در کلان منطقه ۷، دومین جلسه شورای مشورتی کلان منطقه ۷، به عنوان نماینده شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی با جناب آقای دکتر کوهپایه زاده دبیر محترم شورای گسترش وزارت بهداشت، جناب آقای دکتر مجاهدیان دبیر کار گروه تدوین سند توسعه متوازن آموزش عالی سلامت و نماینده شورای گسترش در تدوین سند توسعه ، جناب آقای دکتر معصومی معاون محترم آموزشی دانشگاه، و معاونین محترم آموزشی دانشگاه های مستقر در کلان منطقه ۷ و به شکل مجازی برگزار شد. در این جلسه با توجه به درخواست های دانشگاه  های کلان منطقه موارد مرتبط با تغییر اولویت راه اندازی رشته ها، و افزوده شدن رشته هایی به سند توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبات لازم تنظیم گردید. در ادامه نیز جلسه شورای معاونین آموزشی کلان منطقه ۷ با حضور معاونین محترم آموزشی، مدیران تحصیلات تکمیلی و مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه های کلان منطقه و مسئول محترم اجرایی ماموریت توسعه پرستاری برگزار گردید. از مصوبات این جلسه می توان به آیین نامه توانمندسازی اعضای هیات علمی و راه اندازی نشریه ای به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجام شده در حوزه ماموریت توسعه علوم پرستاری  اشاره نمود.

برگزاری جلسه دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

روز سه شنبه مورخ ۲۷ مهر ۱۴۰۰ دومین جلسه دبیرخانه طرح تحول در آموزش در تالار حکمت با حضور معاون آموزشی، مدیر مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی و مسئولین بسته های طرح تحول برگزار شد. در این جلسه  قالب جدید بسته های طرح تحول و متعاقب آن ساختار جدید اجرایی طرح تحول و مروری بر دستاوردهای بسته ها در طی ۴ سال اخیر توسط سرکارخانم دکتر یمانی طرح گردید. همچنین از تلاش ها و خدمات مسولین و دبیران  بسته ها ی تحول توسط معاون محترم آموزشی قدردانی به عمل آمد.

برگزاری جلسه مجازی شورای معاونين آموزشي کلان منطقه ۷

در راستای جلسات ادواری شورای معاونین آموزشی کلان منطقه ،۷ در روز چهارشنبه تیرماه۲این جلسه با حضور دکتر اصغری هماهنگ کننده کلان منطقه ۷ برگزار شد. از اهم موضوعات مطرح شده در این میتوان به تفاهم نامه توسعه متوازن رشته‌ها، همکاری در جذب دانشجویان خارجی، ماموریت‌های جدید کلان منطقه ۷ و برگزاری هفته آموزش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اشاره نمود.

نشست دبیرخانه طرح تحول و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

این نشست  که با حضور معاون محترم آموزشی و مسئولین بسته های طرح تحول در آموزش روز شنبه مورخ ۲۵ /۱۴۰۰/۲در تالار حکمت معاونت آموزشی دانشگاه  برگزار گردید.

موضوع مورد بررسی در این جلسه برسی بسته های بازنگری شده براساس مدل تعالی ۶ وجهی بود و اعضاء نقطه نظرات و پیشنهاداتی در خصوص محورها و اقدامات اجرائی هر بسته جهت انعکاس به وزارت متبوع ارایه گردید.

 

برگزاری جلسه مجازی شورای معاونين آموزشي کلان منطقه ۷

در راستای برگزاری جلسات فصلی شورای معاونین آموزشی کلان منطقه ۷، روز چهارشنبه مورخ ۲۹ بهمن ۹۹ جلسه ای به منظور بررسی تغییرات سند توسعه رشته‌های دانشگاه های مستقر در کلان منطقعه ۷ مبتنی بر اصلاحات درخواستی شورای گسترش، شرح وظایف هماهنگ کننده کلان منطقه۷  و در دسترس قرار دادن شبکه آزمایشگاه های جامع کلان منطقه برگزار گردید. لازم به ذکر است که در این جلسه جناب آقای دکتر اصغری ، هماهنگ کننده کلان منطقه ۷ و دکتر مجاهد مسئول پیگیری سند توسعه رشته های کلان مناطق نیز حضور داشتند.

برگزاری جلسه انتخاب حوزه‌های تمایز رسالت دانشگاه

در راستای برنامه طرح تحول و نو آوری در آموزش علوم پزشکی روز یکشنبه مورخ ۲۱ دی ماه ۹۹ جلسه ای به منظور انتخاب حوزه های تمایز مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر پایه کتاب قرمز ارسالی از سوی وزارت متبوع، با حضور رییس محترم ، معاون آموزشی، مدیر مرکز مطالعات و روسای دانشکده ها و مدیران حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید. در این جلسه مبانی کتاب قرمز و معیار های مرجعیت علمی توسط حاضرین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در پایان این جلسه تعیین حوزه های مرجعیت با توجه به معیار ها به عهده دانشکده ها واگذار گردید.

برگزاری جلسه معاونين آموزشي کلان منطقه ۷

در راستای طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی روز چهارشنبه مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۹ جلسه فوق العاده شورای معاونین آموزشی کلان منطقه ۷ در راستای تدوین سند توسعه رشته های دانشگاه های مستقر در کلان منطقعه ۷ در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی ، رشته های های تخصصی و فوق تخصصی برگزار گردید. در این جلسه دانشگاه های کلان منطقه بر روی توسعه رشته ها و میزان پذیرش در مقاطع مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند و در پایان پیش نویس سند توسعه رشته های کلان منطقه ۷ جهت ارایه به شورای کلان منطقه ۷ مورد توافق قرار گرفت.

برگزاری جلسه رصد و پایش عملکرد کلان منطقه ۷

در روز سه شنبه مورخ ۲۲ مهر ماه جلسه رصد و پایش عملکرد کلان منطقه ۷ با حضور مقامات وزارت متبوع، روسا و معاونین محترم آموزشی کلان منطقه ۷ برگزار گردید. در این نشست چالش­ها و فرصت­های موجود در حوزه بسته­ های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. از جمله نکات مورد تأکید در این جلسه ارائه گزارش­های مرتبط با مأموریت­های ویژه کلان منطقه ۷ و بسته­ های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی بود.

جلسه مجازی شورای معاونین کلان منطقه۷

در روز سه‌شنبه مورخ ۱۱ شهریور ماه ۹۹ جلسه‌ای به صورت مجازی با حضور معاونین آموزشی، مدیران EDC ، مسئولین اجرایی طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی برگزار گردید.

ارزیابی بیرونی اعتباربخشی آموزشی دانشگاه شهید صدوقی یزد

در راستای اقدامات محور اعتباربخشی موسسات آموزشی – درمانی از بسته اعتباربخشی و اقدام انجام ارزیابی درون منطقه ای در روز یکشنبه ۲۹ دی ماه تیم ارزیابان کلان منطقه ۷ از مراکز آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی یزد بازدید نمودند.در ابتدا  جلسه معارفه در دفتر معاونت آموزشی و با حضور تیم ارزیاب کلان منطقه ۷ و معاون أموزشی, مسئول اعتباربخشی بیمارستانها دکتر توانگر و معاون اجرایی حوزه معاونت آموزشی دکتر دادبین پور شروع و سپس از بیمارستان های محمد صادق افشار و شهید صدوقی بازدید بعمل آمد:
در این ارزیابی از امکانات و تجهیزات آموزشی و اورژانس ها و دپارتمان دو بیمارستان بازدید شد.
همچنین به بررسی مستندات سنجه های اعتباربخشی بیمارستانی_مصاحبه با اعضا هیات علمی_مصاحبه با فراگیران پرداخته شد.

 

صفحه‌ها

اشتراک در دبیرخانه کلان منطقه آمایشی هفت  RSS
 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

پست الکترونیک

پست الکترونیک