جلسه کمیته اعتبار بخشی کلان منطقه ۷

در روز پنج شنبه مورخ ۲۰ خرداد ۹۵ اولین جلسه کمیته اعتبار بخشی کلان منطقه ۷ آمایش با حضور جناب آقای دکتر موحدیان معاون محترم آموزش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نمایندگان دانشگاههای  کلان منطقه در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی تشکیل گردید.

در این جلسه گزارشات خود ارزیابی دانشگاههای کلان منطقه مورد بررسی قرار گرفت . ۲ حوزه پژوهش و منابع و امکانات مورد بازبینی قرار داده شد و پیشنهاداتی جهت هماهنگی ارزیابی این حوزه ارائه گردید.

 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

پست الکترونیک

پست الکترونیک