انتصاب جناب آقای دکتر عباس تقوی اردکانی به عنوان معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باتوجه به نامه شماره ۱۷۱۵/۱/۲۹/پ مورخ ۵ مهر ۱۳۹۷ ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، جناب آقای دکتر عباس تقوی به سمت معاون آموزشی آن دانشگاه منصوب گردیده اند. ضمن تبریک به ایشان و آرزوی موفقیت در امور محوله و عضویت ایشان در شورای معاونین آموزشی کلان منطقه، بدینوسیله از زحمات و تلاش های بی دریغ جناب آقای دکتر همایون نادریان عضو شورای معاونین آموزشی کلان منطقه۷ آمایش سرزمینی سلامت  قدردانی می نماییم.

 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

پست الکترونیک

پست الکترونیک