جلسه کمیته اعتبار بخشی کلان منطقه ۷

در روز پنج شنبه مورخ ۲۰ خرداد ۹۵ اولین جلسه کمیته اعتبار بخشی کلان منطقه ۷ آمایش با حضور جناب آقای دکتر موحدیان معاون محترم آموزش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نمایندگان دانشگاههای  کلان منطقه در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی تشکیل گردید.

برگزاری نشست روسا و معاونین آموزشی کلان منطقه ۷ آمایش نظام آموزش عالی سلامت

در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۹۵ اولین نشست روسا و معاونین آموزشی دانشگاههای کلان منطقه ۷ آمایش کشوری  با حضور دکتر لاریجانی معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در راستای بستر سازی اجرای طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.

اشتراک در دبیرخانه منطقه هفت آمایش سلامت RSS
 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

پست الکترونیک

پست الکترونیک